actueel

Onderzoek schrijfvaardigheid
Doe mee aan het onderzoek schrijfvaardigheid

SLO en Cito zijn een onderzoek gestart naar het ERK-niveau dat havo- en vwo-leerlingen voor schrijfvaardigheid (domein D) bereiken voor Duits, Engels en Frans.
Met de uitkomsten van dit onderzoek willen we een koppeling maken tussen de voorgestelde streefniveaus zoals voor de schoolexamens gedefinieerd in onze handreiking bij het schoolexamen en de daadwerkelijke eindexamenprestaties van leerlingen voor deze vaardigheid.
Voor het onderzoek worden in de eindexamenklassen havo en vwo schrijfvaardigheidstoetsen afgenomen die door Cito zijn samengesteld.
Wilt u met uw havo 5- of vwo 6-klas deelnemen aan het onderzoek?

Dan vragen wij van u:

  • om uw leerlingen de schrijfvaardigheidstoets te laten maken (duur: 2 x 50 minuten);
  • om mee te doen aan de beoordelingssessie (één hele dag, 5 februari of 16 april 2013, afhankelijk van de afnamedatum van de toets).

En krijgt u hiervoor:

  • een professionele beoordelaarstraining met gebruik van de anker-methode die u ook bij uw eigen schrijfvaardigheidsonderwijs kunt gebruiken;
  • een set schrijfvaardigheidstoetsen die als onderdeel van het PTA kan worden ingezet.

Als u de toetsen als onderdeel van het SE wilt inzetten ontvangt u het bijbehorende Cito-beoordelingsmodel en een voorstel voor score-cijfertransformatie.

Om uw interesse in deelname aan dit onderzoek kenbaar te maken kunt u contact opnemen met:
Anne Beeker (Engels),
Daniela Fasoglio (Duits, projectleider),
Kim de Jong (Frans).