Leerlijnen-posters
De leerdoelen van het voortgezet onderwijs zijn uitgedrukt in eindtermen en kerndoelen. Beide zijn gekoppeld aan de niveaubeschrijvingen van het ERK. Het resultaat  treft u aan in de leerlijnen-posters voor Duits, Engels, Frans en Spaans voor havo en vwo. U kunt de niveaubeschrijvingen gebruiken om in het licht van het eindniveau vast te stellen welke (tussen)niveaus op welk schooltype wanneer bereikt moeten zijn.
Klik op de taal die voor u van belang is om de poster te downloaden.

leerlijn vaardigheden Duits havo/vwo
leerlijn vaardigheden Engels havo/vwo
leerlijn vaardigheden Frans havo/vwo
leerlijn vaardigheden Spaans havo/vwo