Definitie
Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden, die naar een bepaald einddoel leiden.  (Bron: SLO Academie, oktober 2009)

Om een leerlijn (een lijn waarlangs geleerd wordt) te kunnen definiƫren, moeten we weten wat het startpunt is en wat het einddoel moet zijn. Wat kunnen leerlingen aan het begin van het leertraject? Wat hebben ze bijvoorbeeld al aan Engels op de basisschool opgedaan als ze het vmbo instromen, hoe vaardig zijn ze in hun vreemde talen als ze van de onderbouw doorstromen naar de bovenbouw? En wat moeten ze aan het eind van het vmbo kunnen, of aan het eind van havo of vwo?

Een leerlijn helpt de route tussen begin- en eindpunt uit te stippelen. Hoe die route uiteindelijk verloopt, is afhankelijk van een aantal factoren die nauw met elkaar verweven zijn. Centraal staat de visie op het talenonderwijs. Vanuit die visie worden keuzes gemaakt met betrekking tot de verschillende onderdelen van het curriculum. Ze zijn in onderstaand spinnenweb gevisualiseerd. Keuzes met betrekking tot een onderdeel, hebben consequenties voor de andere onderdelen.

Ga met de muis over de verschillende onderdelen voor een praktische omschrijving van de mvt-onderwijspraktijk.

 

(Bron: Akker, J. van den (2003). Curriculum Perspectives: An introduction. In: J. van den Akker, W. Kuiper & U. Hameyer (eds.) (2003), Curriculum landscapes and trends (pp. 29-44). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.)