Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid
De niveaubeschrijvingen

De niveaus - globale beschrijving

De zes ERK-niveaus, van A1 tot en met C2, worden eerst globaal als volgt beschreven:

globale schaal

Niveaus per vaardigheid     

In de subpagina's van deze sectie (zie menu linker frame) zijn de niveaubeschrijvingen en de beoordelingscriteria voor alle vaardigheden te vinden zoals opgenomen in de Nederlandse uitwerking Taalprofielen.

Voor een overzicht van alle beoordelingscriteria voor alle vaardigheden voor de niveaus A1 t/m C1, klik op:

overzicht alle beoordelingscriteria

Let op:

De gespreksvaardigheid wordt in het ERK onderverdeeld in gesprekken voeren (interactie) en spreken (monoloog).